Liczba odwiedzin strony: 31905 Osób na stronie: 1
 

Kancelaria adwokacka
Mirosława Stryjska 

 
 
Kancelaria adwokacka
Mirosława Stryjska
 
Roosevelta 5 lok. 5
60-829 Poznań
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 76 poz. 670 - Zm.: rozporządzenie w sprawie badań skuteczności działania środka ochrony roślin
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań skuteczności działania środka ochrony roślin (Dz. U. z dnia 2 maja 2005 r.) Na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa...
Monitor Polski 1999 Nr 36 poz. 538 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 22 listopada 1999 r.) Rej. 39/99 MPM Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE...